Το 11ο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.) διοργανώθηκε από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου  ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν στις εργασίες του Συνεδρίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ


ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ