11ο Διεθνές Συνέδριο της
Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αθήνα 2007: "Γεωπεριβάλλον: χθες, σήμερα, αύριο"

Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελληνική Γεωλογική Εταιρία